หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
9 ส.ค. 2556
หนังสือราชการ : ทั่วไป
เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาฯ
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง : -
รายละเอียด :
                       โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาฯ
 
กลุ่มงานที่ประกาศข่าว : กลุ่มสารบรรณ


ไฟล์แนบหนังสือนำส่ง : ► 
1). 09-08-2013-1-47-322013080914728-363099385.pdf
 
ไฟล์แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 286 ครั้ง